Joule NV Privacybeleid en Informatie over Verwerking van Persoonsgegevens

De bescherming van je persoonsgegevens is voor Joule NV van bijzonder belang.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je als natuurlijke persoon verwerken wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of onze producten of wanneer je onze website bezoekt.

Joule NV/SA met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 108, 9050 Gent, RPR/RPM Gent(ondernemingsnummer 0689.591.113) is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kan u ons bereiken via hello@joulebikes.be 

We verwerken je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden wanneer:

  • Je onze website bezoekt,
  • Je contact met ons opneemt,
  • Je onze producten of diensten aankoopt,
  • Je een offerte aanvraagt bij Joule NV,
  • Je betaalde voor je aankoop,
  • Je feedback geeft.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Als u geen klant bij ons bent, en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van u bij: de pagina’s die u bezoekt, uw IPadres en een identificatie van uw provider (vb. Proximus), uw browser (vb. Chrome) en computertype (vb. Windows 10). 
  • Als u onze chatfunctionaliteit op de website gebruikt, houden we ook de volgende informatie in verband met uw Facebook Messenger profiel bij: naam en voornaam.
  • Als uw werkgever of aansteller klant bij ons is of een offerte simuleert, houden we hiervoor ook contact-, facturatie-, en (bij een bestelling) leveringsgegevens bij, en de voornaam en familienaam, uw adres, geboortedatum, lengtemaat en telefoonnummer indien u eindgebruiker bent van één of meerdere van onze producten.

Het gebruik van cookies

De website maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.

Hoe verzamelen we deze informatie?

Uw professionele contactgegevens krijgen we gewoonlijk van uzelf rechtstreeks wanneer u online een offerte simuleert of via enige ander wijze uw gegevens met uw toestemming achterlaat op de website. De informatie over uw Facebook Messenger profiel verkrijgen we doordat u de chatfunctie gebruikt en daarbij uw toestemming verschaft. We krijgen uw naam- en adresgegevens, uw geboortedatum, lengtemaat en uw telefoonnummer verder van uw werkgever of aansteller, wanneer die klant bij ons wordt en indien uw de desbetreffende formulieren invult met uw toestemming om die gegevens te verzamelen en met ons te delen. De gegevens over welke browser, het IP-adres en welk type toestel u gebruikt, alsook de “cookies” sturen uw browser en/of uw toestel mee.

Waarom verzamelen we deze informatie?

Voor de web-toepassing zelf hebben we deze informatie nodig om uw account te kunnen aanmaken, u correcte offertes te kunnen bezorgen, en nadien correcte facturen en (een) overeenkomst(en) te kunnen opmaken. Uw naam en adres, geboortedatum, lengtemaat en telefoonnummer hebben we nodig om een verzekering te kunnen afsluiten en om de installateur, de fietshersteldienst en de pechverhelping toe te laten u diensten te verlenen. We willen onze klanten natuurlijk kunnen contacteren als er iets mis is met hun account of om ondersteuning te bieden. Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat een webpagina bezocht wordt) om onze site te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren en oplossen. De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven of je taalkeuze. De link met Facebook Messenger voor chatfunctionaliteit faciliteert de communicatie en laat ons toe een optimale beveiliging te garanderen.

Welke socialemediafuncties gebruiken we op onze websites

Op onze websites kun je enkele socialemediafuncties vinden, zoals de knoppen ‘share’ en ‘like’, waarmee je de inhoud van onze website kunt delen en aanbevelen, en ‘sociale aanmeldingen’, die de aanbiedingen op onze website en onze platforms koppelen met sociale netwerken. Bovendien maken we via de chatfunctie de link met uw Facebook Messenger profiel.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

We kunnen je persoonsgegevens doorsturen naar onze filialen en commerciële partners en naar bedrijven die persoonsgegevens in onze naam verwerken (bekend als ‘gegevensverwerkers’), zoals onder meer de fietsinstallateur, de fietshersteldienst, de verzekeraar en de pechdienst.

Worden je persoonsgegevens ook doorgestuurd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De verwerker van de bezoekers-analyse-informatie bevindt zich in de USA, en vallen onder de Privacy Shield regeling. Voor het overige worden je persoonsgegevens niet doorgestuurd buiten België.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Voor website bezoekers is dat maximum 5 jaar. We bewaren je persoonsgegevens voor het overige zo lang als we ze nodig hebben voor de gerechtvaardigde en specifieke doeleinden met betrekking tot de verwerking en/of als we bij wet verplicht zijn ze te bewaren gedurende de bewaartermijnen die bepaald zijn door toepasselijke wetten en overheden.

Je rechten als natuurlijke persoon

Je hebt diverse rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens zoals bepaald door de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen, en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens aan derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neem dan contact op via hello@joulebikes.be of via het contactadres dat vermeld is op onze website.  

Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website niet correct werken. 

Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie. 

×
×

Winkelwagen